Bài Tham luận với chủ đề “ Phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môi trường giáo dục thông minh ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”

Những năm trở lại đây, ngành giáo dục Việt Nam đã dần có những bước chuyển mình từ phương pháp truyền đạt dạng tiếp cận nội dung – mang tính hàn lâm và nặng về lý thuyết, sang đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục…

Mô hình khách sạn để thu hút khách du lịch trẻ tuổi trong xu hướng phát triển công nghệ ở Việt Nam

ThS. Đinh Bích Diệp* 1. Đặc điểm của khách du lịch trẻ tuổi: Khách du lịch trẻ tuổi được đề cập trong bài viết này thuộc thế hệ Y (Millenials – Genration Y – những người sinh ra trong giai đoạn từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000) là thế hệ đầu…

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại TP. Vũng Tàu

 Phạm Cao Tố*  Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực hiện nay trong các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 9 nhân tố có…

Ngành Du lịch Việt Nam có “bắt sóng” được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

1. Lịch sử phát triển các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới Các cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) trên thế giới diễn ra là bước đi tất yếu của phát triển khoa học công nghệ của loài người. Các cuộc cách mạng công nghiệp chắc chắn sẽ tạo nên các sản phẩm…

Tác động của mối quan hệ Dạy nghề – Doanh nghiệp đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trong bối cảnh hiện nay

Tác động của mối quan hệ Dạy nghề – Doanh nghiệp đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trong bối cảnh hiện nay Chất lượng đào tạo nghề (ĐTN) là chất lượng đội ngũ lao động kĩ thuật được ĐTN theo mục tiêu và chương trình dạy nghề và được xem xét ở…