Lễ kết nạp đảng viên mới

Lễ kết nạp đảng viên mới Ngày 26/01/2024, Chi bộ Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu tổ chức lễ kết nạp đảng viên đối với đồng chí Nguyễn Thanh Tùng là sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu Đến dự lễ kết nạp có đồng chí Thôi Đại Việt Ủy viên BCH…