Thông báo “Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

         Thực hiện Quyết định số 3171/QĐ- BVHTTDL ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu,…

Thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ Du lịch 2019

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu thông báo chiêu sinh các lớp đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ Du lịch như sau: Học viên cần biết khi nhập học: Đến Trung tâm đào tạo nghề thường xuyên của Trường Du Lịch để được tư vấn và mua hồ sơ theo mẫu của nhà trường.…

Thông báo về việc kê khai tài sản, thu nhập đối với CB, CC, VC năm 2018, đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2018

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC 1 file(s)   14.23 KB Download PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH NGƯỜI LAO ĐỘNG 1 file(s)   14.07 KB Download MẪU TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ 2018 1 file(s)   22.84 KB Download MẪU BỔ SUNG LÝ LỊCH CÔNG CHỨC 1 file(s)   52.50 KB Download BIỂU MẪU TỰ…