Triển khai thông tư số: 07/2023/TT-BLĐTBXH, ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Link xem và tải toàn bộ thông tư tại đây:

thong-tu-07-2023-tt-bldtbxh-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-giao-duc-nghe-nghiep