MỤC TIÊU

Đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo; có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế; bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động; tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học tập lên trình độ cao hơn.

SỨ MẠNG

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về du lịch-nhà hàng-khách sạn; góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu sẽ trở thành một cơ sở đào tạo uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo du lịch, nhà hàng, khách sạn quốc tế; là nơi  cung cấp cho người học môi trường học nghề tốt nhất, có tính chuyên môn cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

 1. Tuyển sinh đạt 100% chỉ tiêu.
 2. Tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 90% tổng số HSSV dự thi.
 3. Giảm tỷ lệ HSSV nghỉ học dưới 20%
 4. Đảm bảo trên 90% HSSV có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp 06 tháng.
 5. Ít nhất 90% cán bộ, viên chức, người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên. Không có người không hoàn thành nhiệm vụ.
 6. 100% thiết bị được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. Độ sẵn sàng của các thiết bị thực hành đạt 90% trở lên.
 7. Duy trì mở rộng mối quan hệ với ít nhất 12 doanh nghiệp. Ít nhất 80% doanh nghiệp được khảo sát hài lòng về mức độ đáp ứng nhu cầu kỹ năng tay nghề của HSHV.
 8. Đánh giá đạt tự kiểm định chất lượng CSGDNN và hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu phấn đấu từng bước nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, việc đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp là trách nhiệm cao nhất mà toàn thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức và người lao động của trường phải thực hiện.

Để đạt được yêu cầu chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Hiệu trưởng và toàn bộ cán bộ, viên chức và người lao động cam kết xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với những nội dung sau:

 1. Không ngừng cải tiến công tác quản lý, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và các hoạt động hỗ trợ khác;
 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động nhiệt tình, tận tâm, đủ năng lực và phẩm chất thực hiện tốt công tác chuyên môn; không ngừng học tập nâng cao trình độ;
 3. Luôn lắng nghe, tìm hiểu nhu cầu, tiếp thu ý kiến và đáp ứng yêu cầu của người học, tạo mọi điều kiện để người học phát triển năng lực bản thân;
 4. Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội;
 5. Thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định, tiếp tục bổ sung thiết bị đào tạo tiên tiến đủ về số lượng và chất lượng. Tổ chức quản lý phòng học lý thuyết, phòng thực hành, thư viện sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả;
 6. Mở rộng hợp tác trong và ngoài nước, tăng cường quan hợp tác với các doanh nghiệp, các nhà tuyển dụng để tạo điều kiện và cơ hội làm việc cho người học sau khi tốt nghiệp;
 7.  Duy trì có hiệu quả và thường xuyên cải tiến, phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của Nhà trường.