Đề cương: Nghiệp vụ thanh toán

Đề cương: Nghiệp vụ thanh toán ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN Thời lượng: 30 giờ Mục đích môn học: Môn học này nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về nghiệp vụ thanh toán cần thiết cho chuyên ngành đào tạo và những kỹ năng thực hành…