Khai giảng lớp ngắn hạn “Kỹ thuật chế biến món ăn” cho nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (Petrosetco)

Khai giảng lớp ngắn hạn “Kỹ thuật chế biến món ăn” cho nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (Petrosetco) Thực hiện Kế hoạch đào tạo ngắn hạn năm 2023 của trường Cao Đẳng Du lịch Vũng Tàu và theo nhu cầu đào tạo bổ sung của Công…

Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn theo đặt hàng của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ tỉnh BR-VT về “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2017 đến 2020, định hướng đến năm 2030”; Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu; thực…