Hướng dẫn thực tập & viết báo cáo thực tập tốt nghiệp: Kế toán doanh nghiệp K04

TRƯỜNG CAO ĐẲNG                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc KHOA KIẾN THỨC CƠ BẢN                                  ——————————————- ———————————- Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2014 KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Nghề Kế toán doanh nghiệp – trình độ cao đẳng…