Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu chào mừng các thầy cô và học sinh các Trường THPT trên địa bàn tỉnh đến tham quan hướng nghiệp

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu chào mừng các thầy cô và học sinh các Trường THPT trên địa bàn tỉnh đến tham quan hướng nghiệp Thực hiện Kế hoạch của Ban Tổ chức Tham quan Hướng nghiệp, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh. Sáng ngày 24/10/2023. Trường Cao đẳng Du…

Triển khai Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH, ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Triển khai thông tư số: 07/2023/TT-BLĐTBXH, ngày 28/8/2023 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp Link xem và tải toàn bộ thông tư tại đây:…