Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (VTVC) và Công ty Cổ phần Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Hàng không Việt Nam (VNAS) gặp mặt, trao đổi và kí kết hợp tác đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực hàng không.

Ngày 23/5/2023, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (VTVC) và Công ty Cổ phần Đào tạo Huấn luyện Nghiệp vụ Hàng không Việt Nam (VNAS) đã có buổi gặp mặt, trao đổi và kí kết hợp tác đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực hàng không. VNAS là đơn vị đào tạo được thành…