Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về cung cấp các bài kiểm tra và chứng chỉ tiếng Anh EnglishScore

Chiều 24/10/2022, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (VTVC) và Hội đồng Anh EnglishScore đã tổ chức lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về cung cấp các bài kiểm tra và chứng chỉ tiếng Anh EnglishScore được công nhận trên toàn cầu. EnglishScore là một chương trình đánh giá thuộc sở…

TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CAO ĐẲNG KHÓA C12

Để chào mừng năm học mới và hân hoan chào đón các tân học sinh, sinh viên cao đẳng C15 và trung cấp T49, đồng thời ghi nhận sự trưởng thành của các sinh viên khóa C12 mới tốt nghiệp ra trường, ngày 04/10/2022 Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu đã tổ chức Lễ…