ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CAO ĐẲNG QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN VÀ KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN – CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN GIAO TỪ CHLB ĐỨC: CHUYÊN GIA ĐỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI TỐT NGHIỆP

Chương trình đào tạo quốc tế theo tiêu chuẩn của CHLB Đức nghề Quản trị Khách sạn và Kỹ thuật Chế biến món ăn tại trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu đã bước sang giai đoạn quan trọng nhất: chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp vào tháng 10/2022. Tại kỳ đánh giá lần…