Thông báo lịch phổ biến Quy chế và sinh hoạt đầu khóa cho tân HSSV C14, T48

Nhà trường thông báo đến các tân HSSV C14, T48 lịch phổ biến Quy chế và sinh hoạt đầu khóa bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom. Các em tham gia bằng đường link dưới đây hoặc mở Zoom sau đó nhập ID: 777.333.0808, Pass: vtvc1609. https://us02web.zoom.us/j/7773330808 Thời gian: 08h ngày 18/10/2021 (sáng…