Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu kết hợp với Hội doanh nhân Đông Nam Bộ BNI tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên”

Tiếp theo chuỗi hoạt động trong chương trình “Thủ lĩnh sinh viên trường Cao đẳng Du Lịch Vũng Tàu năm 2020”, tối ngày 17/12/2020, Đoàn Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu đã kết hợp với Hội doanh nhân Đông Nam Bộ BNI tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Thủ lĩnh sinh viên”. Trước…