Thực hành tiệc của lớp Kỹ thuật chế biến món ăn hệ quốc tế theo tiêu chuẩn Đức (CB-C12QT)

Ngày 11/09/2020, tại trường cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, lớp Kỹ thuật chế biến món ăn hệ quốc tế theo tiêu chuẩn Đức (CB-C12QT) đã tổ chức buổi tiệc nhằm giới thiệu sản phẩm. Đây được xem như bài báo cáo kết quả sau một năm học tập theo chương trình đào tạo thí…