Tuyển sinh năm 2020

Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu tuyển sinh năm học 2020: 1. Các ngành, nghề đào tạo CAO ĐẲNG Thời gian đào tạo: 02 năm TRUNG CẤP Thời gian đào tạo: 01 năm TT NGÀNH HỌC MÃ NGÀNH TT NGÀNH HỌC MÃ NGÀNH 1 Quản trị Khách sạn 6810201 1 Nghiệp vụ lễ tân…