Lễ tốt nghiệp lớp cao đẳng quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Học viện Chisholm (Australia) nghề Quản trị nhà hàng và Hướng dẫn du lịch

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, trong không khí hân hoan, ấm áp của buổi lễ tốt nghiệp, 33 sinh viên 2 lớp cao đẳng quốc tế theo chương trình chuyển giao từ Học viện Chisholm (Australia) nghề Quản trị nhà hàng và Hướng dẫn du lịch đã được nhận đồng thời hai bằng tốt…