Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019.

Thực hiện công văn chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chiều ngày 25/01/2019, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu đã tiến hành Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động,…