Gala FLY WITH VTVC, tầm vóc và tự hào

Đã thành truyền thống, hàng năm khi mỗi một thế hệ sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp, Khoa Quản trị khách sạn, Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu luôn tổ chức một buổi tiệc với nhiều chủ đề khác nhau mang những ý tưởng, nội dung khác nhau. Năm nay, với chủ đề FLY…