Đoàn đại biểu Hiệp Hội Nhà hàng và Khách Sạn (DEHOGA) Bang Sachsen-Anhalt – CHLB Đức đến thăm và làm việc tại Trường

Ngày 11/10/2018 Đoàn đại biểu Hiệp Hội Nhà hàng và Khách Sạn (DEHOGA) Bang Sachsen-Anhalt – CHLB Đức đến thăm và làm việc tại Trường. Đoàn đại biểu gồm Ngài Chủ tịch Hiệp hội  Michael Schmidt và các ủy viên đồng thời là chủ các nhà hàng, khách sạn của Bang Sachsen-Anhalt – CHLB Đức.…

ĐÀO TẠO – THỰC TẬP – TUYỂN DỤNG KẾT NỐI CHẶT CHẼ GIỮA 3 BÊN: NHÀ TRƯỜNG – HỌC SINH SINH VIÊN VÀ DOANH NGHIỆP

Theo chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu (VTVC),  việc xác định mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, có khả năng đáp ứng  tốt các yêu cầu của thị trường để hội nhập trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế là mục…