QUẢN TRỊ LỄ TÂN

QUẢN TRỊ LỄ TÂN – NGHIỆP VỤ LỄ TÂN Quản trị Lễ Tân là nghề quản lý nhân sự và tổ chức các hoạt động tại bộ phận lễ tân khách sạn. Chương trình đào tạo nghề Quản trị Lễ tân cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng để người học thực hiện…