Ngày 06/11/2018, Ông Shibasaki Eiji, Cố vấn cao cấp Chương trình tình nguyện viên JICA, đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu. Trong buổi làm việc, Ông Shibasaki Eiji đã giới thiệu cô Yasuda Ami tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản đến làm việc tại Trường về Ẩm thực Nhật Bản và giảng dạy Kỹ thuật chế biến món ăn, thời gian 2 năm (từ 16/10/2018 đến 15/10/2020).

     Đây là nội dung trong khuôn khổ Chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và được Cục hợp tác Quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý tiếp nhận.

    Cũng trong ngày, tại Trụ sở UBND Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Ông Shibasaki Eiji đến chào xã giao Lãnh đạo Tỉnh, bà Lê Thị Tân Tiến Giám đốc sở Ngoại vụ thừa ủy quyền của UBND Tỉnh đón tiếp và trao đổi công việc, hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong việc tiếp nhận tình nguyện viên từ Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA và tạo mọi điều kiện để chương trình hợp tác đạt kết quả tốt nhất.

Ông Shibasaki Eiji Cố vấn cao cấp Chương trình tình nguyện viên JICA

và cô Yasuda Ami tình nguyện viên Hợp tác Hải ngoại Nhật Bản thăm và làm việc

tại Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu.

Lê Thị Tân Tiến Giám đốc sở Ngoại vụ, tặng quà lưu niệm Ông Shibasaki Eiji cố vấn cao cấp Chương trình tình nguyện viên JICA, nhân dịp ông đến thăm, chào xã giao Lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.