Khi viết một bài báo, một luận văn,… chắc chắn người viết phải tham khảo các nghiên cứu đi trước hoặc các bài báo của các tác giả khác (trừ phi người viết tự … phát minh ra toàn bộ nội dung trình bày trong bài viết của mình). Do đó, người viết cần tôn trọng nghiêm ngặt quyền tác giả khi trích dẫn trong bài viết của mình thông qua việc trích dẫn, dẫn nguồn đúng cách.