TIẾNG ANH

Tiếng Anh là một trong những ngành đào tạo truyền thống của nhà trường. Chương trình đào tạo Trung cấp Tiếng Anh được thiết kể để rèn luyện đầy đủ 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết; các giáo trình thường xuyên được cập nhật theo xu hướng tiên tiến; với đội ngũ giáo viên năng động, sử dụng công nghệ hiện đại.

Tốt nghiệp hệ trung cấp Tiếng Anh người học có khả năng sử dụng thành thạo 4 kỹ năng, thi đạt các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế như  IELTS 5.0, CEFR B1, TOIEC 550-784.  Người học sau khi tốt nghiệp có thể  đảm nhận nhiều vị trí nghề nghiệp như: nhân viên tiếp tân và nhân viên văn phòng cho các công ty nước ngoài tại Việt Nam, nhân viên tiếp tân cho các công ty của Việt Nam có đối tác là công ty nước ngoài, nhân viên bán hàng cho các cửa hàng lớn có nhiều khách nước ngoài, dùng Tiếng Anh để nghiên cứu và phục vụ chuyên môn. Ngoài ra người học sau khi tốt nghiệp, được ưu tiên đào tạo bổ sung nghiệp vụ Lễ tân, nghiệp vụ Hướng dẫn viên ngắn hạn để có thể làm việc tại các khách sạn và công ty lữ hành quốc tế.