Thông báo về việc xét học bổng của doanh nghiệp dành cho HSSV, Đợt 1 năm học 2023-2024