Thông báo tuyển sinh năm 2015
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……/TB- CĐNDL Vũng Tàu, ngày tháng năm 2015.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2015

Trường Cao Đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu là Trường Công lập đào tạo chuyên ngành Du lịch – Khách sạn, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2015 trường Cao đẳng nghề du lịch Vũng tàu thông báo tuyển sinh các khóa học sau:

I. HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ: Thời gian đào tạo 3 năm, gồm các 8 nghề sau: MÃ TRƯỜNG: CDT5202

TT

NGHỀ HỌC

MÃ NGHỀ

TT

NGHỀ HỌC

MÃ NGHỀ

1

Quản trị Khách sạn

50510201

5

Kế toán doanh nghiệp

50340301

2

Hướng dẫn du lịch

50510102

6

Kỹ thuật chế biến món ăn

50810204

3

Quản trị nhà hàng

50810203

7

Quản trị Lễ tân

50810201

4

Quản trị Lữ hành

50810103

8

Kỹ thuật pha chế đồ uống

II. HỆ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP: Thời gian đào tạo 2 năm, gồm 7 ngành sau: MÃ TRƯỜNG: VH10

TT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

TT

NGÀNH HỌC

MÃ NGÀNH

1

Nghiệp vụ lễ tân

42810201

5

Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn

42810202

2

Hướng dẫn du lịch

42810103

6

Quản lý và kinh doanh du lịch

42340102

3

Kỹ thuật chế biến món ăn

42810203

7

Tiếng Anh

42220201

4

Kỹ thuật pha chế đồ uống

III. HỆ NGẮN HẠN : Thời gian đào tạo từ 1 đến 6 tháng, gồm 9 nghề sau:

TT

NGHỀ HỌC

Thời gian

TT

NGHỀ HỌC

Thời gian

1

Quản lý khách sạn nhà hàng

Từ 1 – 3 tháng

6

Lễ tân khách sạn

Từ 1 – 3 tháng

2

Kỹ thuật chế biến món ăn

Từ 1 – 4 tháng

7

Hướng dẫn du lịch

Từ 1 – 6 tháng

3

Bàn, bar

Từ 1 – 3 tháng

8

Tiếng Anh

5 tháng

4

Phục vụ buồng

Từ 1 -3 tháng

9

Kỹ năng giao tiếp

Từ 1- 3 tháng

5

Thuyết minh tại điểm Du lịch

Từ 1- 3 tháng

Đối với hệ chính qui (Cao đẳng nghề, Trung cấp chuyên nghiệp):

Đối tượng xét tuyển: Học sinh tốt nghiệp THPT, TH bổ túc văn hóa.
Điều kiện xét tuyển: Điểm 2 môn Văn – Toán (Căn cứ giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời năm 2015, học bạ lớp 12 đối với học sinh tốt nghiệp năm 2014 trở về trước).
Bản phô tô công chứng một trong 2 giấy sau: 1) Chứng nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2015 (tạm thời). 2) Bằng tốt nghiệp + học bạ lớp 12 (tốt nghiệp từ năm 2014 trở về trước).
Phiếu đăng ký tuyển sinh (ĐKTS) trung cấp chuyên nghiệp năm 2015, theo mẫu của Bộ GD-ĐT hoặc Phiếu đăng ký TS Cao đẳng nghề có thể download mẫu Hồ sơ tuyển sinh từ website www.vtvc.edu.vn.
Thời hạn nộp hồ sơ đợt 2: Từ 15/9/2015 đến 15/10/2015.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Phòng đào tạo – Trường Cao đẳng nghề Du lịch Vũng Tàu
Số 459 Trương Công Định, Phường 7, TP.Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3853334 – Fax: 064.3852587

Đối với hệ ngắn hạn (đào tạo từ 1 đến 6 tháng): Liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo Thường xuyên của trường – 374 Trương Công Định, TP.Vũng Tàu – ĐT: 064.3.574599.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

( Đã ký)

NGƯT.TS. Phùng Đức Vinh