Thực hiện Quyết định số 3171/QĐ- BVHTTDL ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu cung cấp Số điện thoại đường dây nóng (tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong giờ hành chính):

Số điện thoại cố định: 024.39437610

Số điện thoại di động: 0904.342.536

Email: duongdaynong@bvhttdl.gov.vn