Nhà trường thông báo đến các tân HSSV C14, T48 lịch phổ biến Quy chế và sinh hoạt đầu khóa bằng hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom.
Các em tham gia bằng đường link dưới đây hoặc mở Zoom sau đó nhập ID: 777.333.0808, Pass: vtvc1609.
Thời gian: 08h ngày 18/10/2021 (sáng thứ Hai).