CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 201/QĐ-CĐDLVT Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2014.

QUY ĐỊNH

Về việc giảng dạy và thi Tiếng Anh điều kiện cuối khóa.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của trường CĐN Du lịch Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020;

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh trong nhà trường, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong việc sử dụng nhân lực phục vụ cho hoạt động kinh doanh du lịch-khách sạn;

Từ thực tế công tác dạy và học tiếng Anh hiện nay,

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DU LỊCH VŨNG TÀU

QUY ĐỊNH:

1/ Trình độ đầu ra môn Tiếng Anh để được công nhận tốt nghiệp cho các hệ:

Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Trình độ tương đương TOEIC 300.
Hệ Cao đẳng nghề: Trình độ tương đương TOEIC 350.

2/ Kiểm tra đánh giá trình độ Tiếng Anh:

Hàng năm, Nhà trường tổ chức thi Tiếng Anh điều kiện cuối khóa trước khi xét điều kiện dự thi tốt nghiệp. HSSV đạt kết quả các môn thi tốt nghiệp và kỳ thi Tiếng Anh điều kiện cuối khóa sẽ được cấp văn bằng tốt nghiệp.

3/ Điều kiện HSSV được miễn thi Tiếng Anh điều kiện cuối khóa:

Học sinh ngành TCCN Tiếng Anh không phải thi Anh văn điều kiện cuối khóa.
Những HSSV đã có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế TOEIC (trình độ tương ứng với yêu cầu nghề đào tạo) do tổ chức IIG Việt Nam cấp.
Những HSSV đã có chứng chỉ Tiếng Anh Quốc tế IELTS, TOEFL, chứng Tiếng Anh quốc tế theo Chuẩn Châu Âu (trình độ tương ứng với yêu cầu nghề đào tạo).

Qui định cụ thể như sau:

Khóa Trung cấp chuyên nghiệp:

Tối thiểu TOEIC 300

Khung chuẩn Châu Âu A2

IELTS 3.0

TOEFL thi trên giấy 400

TOEFL thi trên máy tính 30

Khóa Cao đẳng nghề:

Tối thiểu TOEIC 350

Khung chuẩn Châu Âu B1

IELTS 3.5

TOEFL thi trên giấy 450

TOEFL thi trên máy tính 40

Từ năm học 2014-2015, Nhà trường thôi sử dụng các chứng chỉ Tiếng Anh A-B-C quốc gia để xét miễn thi Tiếng Anh điều kiện cuối khóa.

4/ Công tác tổ chức giảng dạy và học tập Tiếng Anh:

Công tác tổ chức lớp học:

Việc phân trình độ Tiếng Anh đầu khóa cho HSSV được thực hiện trong từng khối ngành nghề. Phòng Đào tạo kết hợp với Khoa Ngoại ngữ và các tổ bộ môn Ngoại ngữ tổ chức thực hiện. Đối với các ngành nghề có số lượng HSSV nhập học ít, Phòng Đào tạo tham mưu cho Ban Giám hiệu xem xét, quyết định.

Việc tổ chức quản lý lớp học và tổ chức giảng dạy, thi cuối khóa học thực hiện theo qui định chung của nhà trường.

Phân công phạm vi trách nhiệm giảng dạy:

Khoa Ngoại ngữ chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Anh cho các lớp CĐN và TCCN Hướng dẫn du lịch; CĐN Quản trị Lữ hành; CĐN Kế toán; TCCN Tiếng Anh (Ngoại ngữ du lịch cũ) và các lớp đào tạo Tiếng Anh ngắn hạn ban ngày theo nhu cầu của xã hội.

Bộ môn ngoại ngữ trực thuộc khoa Quản trị Khách sạn chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Anh cho các lớp CĐN Quản trị khách sạn, CĐN Quản trị Lễ tân; TCCN Nghiệp vụ Lễ tân; TCCN Quản lý và kinh doanh du lịch (Quản trị lưu trú cũ).

Bộ môn ngoại ngữ trực thuộc khoa Quản trị Nhà hàng chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Anh cho các lớp CĐN Quản trị nhà hàng và TCCN Nghiệp vụ nhà hàng khách sạn (Quản trị nhà hàng cũ); CĐN và TCCN Kỹ thuật chế biến món ăn.

Các khoa, bộ môn ngoại ngữ có trách nhiệm hỗ trợ điều chuyển giáo viên khi cần thiết để đảm bảo tiến độ và chất lượng giảng dạy trong trường.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị làm văn bản hoặc trực tiếp gặp Ban Giám hiệu đề xuất, để cùng giải quyết cho phù hợp với thực tiễn.

5/ Điều khoản thi hành:

Qui định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được sử dụng thay thế cho Qui định 195/QĐ-CĐDLVT ngày 26/6/2013, áp dụng từ khóa Cao đẳng nghề K5 và Trung cấp chuyên nghiệp K40.

Đề nghị các đơn vị trong trường triển khai thực hiện đúng theo qui định này.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

-Các đơn vị trong trường;

-BGH;

-Lưu VT.