QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG - NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG

Nghề Quản trị Nhà hàng/Nghiệp vụ nhà hàng là một trong những nghề đào tạo truyền thống của nhà trường (từ 1975). Đây là nghề đào tạo ra những nhà quản lý kinh doanh và nhân viên phục vụ trong các nhà hàng độc lập, nhà hàng nằm trong khách sạn, khu du lịch, khu vui chơi giải trí.

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng chú trọng thực hành, thực tập thực tiễn và đào tạo tiếng Anh cũng như xây dựng cho người học khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc nhóm. Trong quá trình học nghề, người học được thực hành tại khách sạn trường, được đưa ra thực tập tại các khách sạn từ 3-5 sao trong và ngoài tỉnh.Tốt nghiệp hệ Cao đẳng Quản trị nhà hàng người học có khả năng đảm nhận nhiều vị trí nghề nghiệp, có thể làm việc trong hệ thống nhà hàng khách sạn quốc tế, đảm nhận vai trò trưởng ca hoặc quản lý của nhà hàng, làm nhân viên pha chế hay trưởng bộ phận pha chế, làm việc trong các công ty tổ chức sự kiện hoặc tự mở và kinh doanh nhà hàng. Tốt nghiệp Trung cấp Nghiệp vụ nhà hàng, người học có thể làm việc ở vị trí trưởng ca, nhân viên phục vụ hoặc nhân viên pha chế.  Người học có thể có việc làm thêm ngoài giờ ngay trong quá trình học tập tại trường và được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.