QUẢN TRỊ LỄ TÂN - NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Quản trị Lễ Tân là nghề quản lý nhân sự và tổ chức các hoạt động tại bộ phận lễ tân khách sạn. Chương trình đào tạo nghề Quản trị Lễ tân cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng để người học thực hiện thành thạo được kỹ năng nghề nghiệp của một nhân viên Lễ tân chuyên nghiệp tại khách sạn quốc tế; Quản lý và điều phối hoạt động của Bộ phận Lễ tân; Quản lý nhân sự; Quản lý và thiết lập giá phòng; Quản lý doanh thu và chi phí;…