QUẢN TRỊ LỄ TÂN - NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

Quản trị Lễ tân/Nghiệp vụ Lễ tân là một trong những ngành đào tạo năng động và hội nhập của Nhà Trường. Nếu như Quản trị Lễ tân đào tạo ra những nhà quản lý tiền sảnh, quản lý bộ phận lễ tân có khả năng làm việc tại bộ phận lễ tân tại các khách sạn từ 3 đến 5 sao, các công ty tổ chức sự kiện trong và ngoài nước thì Nghiệp vụ Lễ tân  đào tạo ra những nhân viên lễ tân có khả năng làm việc ở bộ phận lễ tân tại các khách sạn 2 – 4 sao.

Chương trình đào tạo nghề Lễ tân cung cấp kiến thức và rèn luyện kỹ năng để người học thực hiện thành thạo kỹ năng nghề nghiệp của nhân viên Lễ tân chuyên nghiệp tại khách sạn quốc tế. Ngoài ra chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị Lễ tân còn cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý và điều phối hoạt động của bộ phận Lễ tân, quản lý nhân sự, quản lý và thiết lập giá phòng, quản lý doanh thu và chi phí…

Tốt nghiệp hệ cao đẳng Quản trị Lễ tân người học có khả năng đảm nhận nhiều vị trí nghề nghiệp như  Trưởng bộ phận lễ tân, giám sát bộ phận lễ tân, trưởng ca, nhân viên bộ phận lễ tân. Tốt nghiệp hệ trung cấp Nghiệp vụ Lễ tân người học có khả năng đảm nhận nhiều vị trí nghề nghiệp trong bộ phận lễ tân thuộc hệ thống khách sạn Quốc tế: Nhân viên đón tiếp (receptionist), nhân viên hỗ trợ đón tiếp (concierge), nhân viên tổng đài, nhân viên đặt buồng, nhân viên quan hệ khách hàng, nhân viên trung tâm dịch vụ văn phòng, trưởng ca lễ tân hoặc làm việc trong các công ty tổ chức sự kiện.

Người học, sau khi tốt nghiệp, cũng có thể tự mở và kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn tư nhân, làm việc độc lập hoặc theo nhóm. Người học có thể làm thêm ngoài giờ ngay trong quá trình học tập tại trường và được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.