NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ

Bộ phận lưu trú giữ một vị trí quan trọng trong hoạt động kinh doanh khách sạn. Một khách sạn tồn tại được là nhờ kinh doanh phòng ngủ, dịch vụ ăn uống và một số dịch vụ bổ sung khác. Doanh thu lưu trú chiếm từ 50-80% doanh thu của một khách sạn Việt Nam hiện nay.

Nghiệp vụ lưu trú (nghiệp vụ buồng) là một trong những nghề đào tạo truyền thống của trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu. Chương trình đào tạo Trung cấp Nghiệp vụ Lưu trú tập trung vào rèn luyện kỹ năng thực hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Trong quá trình học tập, người học được thực hành nghiệp vụ tại khách sạn trường, được thực tập nghề tại các khách sạn từ 3-5 sao trong và ngoài tỉnh.

Tốt nghiệp hệ trung cấp Nghiệp vụ lưu trú người học có khả năng đảm nhận nhiều vị trí nghề nghiệp như: nhân viên vệ sinh phòng, nhân viên vệ sinh khu vực công cộng, nhân viên giặt là, nhân viên thư ký hoặc vị trí giám sát của bộ phận buồng trong khách sạn từ 3-5 sao. Có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm. Người học có thể có việc làm thêm ngoài giờ ngay trong quá trình học tập tại trường và được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.