[gview file=”http://vtvc.edu.vn/wp-content/uploads/2018/01/LỊCH-GIẢNG-DẠY-LỚP-BẾP-KHÓA-1-K44-TUẦN-8-TỪ-29-01-2018.pdf”]