KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Kế toán doanh nghiệp là nghề có nhiệm vụ thu thập xử lý thông tin kế toán, kiểm tra, giám sát các khoản thu chi tài chính và phân tích thông tin số liệu kế toán của các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh. Kế toán luôn là một trong những ngành khối kinh tế thu hút đông đảo sinh viên theo học vì nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này vẫn luôn cần thiết trong bất cứ công ty nào, do đó cơ hội có việc làm và thu nhập khá ổn định.