Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ tỉnh BR-VT về “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2017 đến 2020, định hướng đến năm 2030”;

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu; thực hiện chủ trương đào tạo theo yêu cầu, đào tạo có địa chỉ, đào tạo gắn liền với thực tiễn, năm 2019 Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặt hàng với Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

  1. Các lớp mở tại huyện Côn Đảo
  • Lớp Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm;

Số lượng: 01 lớp, khoảng 30 đến 40 học viên;

Thời gian: dự kiến mở lớp tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2019.

  • Lớp Bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng;

Số lượng: 01 lớp, khoảng 50-60 học viên;

Thời gian: dự kiến mở lớp tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2019.

2. Các lớp mở tại thành phố Vũng Tàu

  • Lớp bồi dưỡng kiến thức du lịch cộng đồng

Số lượng: 02 lớp, khoảng 50-60 học viên;

Thời gian: dự kiến mở lớp tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2019.

  • Lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm

Số lượng: 01 lớp, khoảng 30-40 học viên;

Thời gian: dự kiến mở lớp tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2019

  • Lớp bồi dưỡng văn minh ứng xử giao tiếp

Số lượng: 02 lớp, khoảng 60-70 học viên;

Thời gian: dự kiến mở lớp tháng 10 năm 2019.

  • Lớp Bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho lãnh đạo doanh nghiệp

Số lượng: 01 lớp, khoảng 40-50 học viên;

Thời gian: dự kiến mở lớp tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2019.

3. Lớp mở tại huyện Long Điền hoặc Xuyên Mộc

  • Lớp Bồi dưỡng văn minh ứng xử giao tiếp

Số lượng: 02 lớp, khoảng 60-70 học viên;

Thời gian: dự kiến mở lớp tháng 4 năm 2019.