Sách Mới

Sách mới Một số sách Kế toán, Tài chính mới – 8/2013 Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế gtgt theo phương pháp thủ công ThS. Đặng Văn Sáng Kinh tế 2013 Giáo trình nguyên lý kế toán TS. Trần Phước Phương đông 2012 Nguyên tắc…