ĐỀ CƯƠNG MÔN QUY TRÌNH PHỤC VỤ.

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUY TRÌNH PHỤC VỤ. ĐỀ CƯƠNG MÔN QUY TRÌNH PHỤC VỤ. Thời lượng:  75    tiết. Lý thuyết: 30 tiết. Thực hành: 45 tiết. I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔN HỌC. 1. Vị trí. Môn “ Quy trình phục vụ “ là môn học thuộc nhóm kiến thức chính trong chương trình đào…

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRANG THIẾT BỊ & HÓA CHẤT VỆ SINH.

ĐỀ CƯƠNG MÔN TRANG THIẾT BỊ & HÓA CHẤT VỆ SINH. ĐỀ CƯƠNG MÔN TRANG THIẾT BỊ & HÓA CHẤT VỆ SINH. Thời lượng: 45 tiết.                                                           Lý thuyết: 20 tiết,                                                          Thực hành: 25 tiết.   I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔN HỌC.   1. Vị trí. “Trang thiết bị và hóa chất “…