Đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn theo đặt hàng của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Tỉnh Đảng bộ tỉnh BR-VT về “Phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2017 đến 2020, định hướng đến năm 2030”; Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch đến Bà Rịa Vũng Tàu; thực…