Mẫu thuyết minh đề tài NCKH (theo Thông tư 10/2014/TT-BKHCN ngày ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ):

1/ B1-2a-TMĐTCN:

2/ B1-2b-TMĐTXH: