Mô hình khách sạn để thu hút khách du lịch trẻ tuổi trong xu hướng phát triển công nghệ ở Việt Nam

ThS. Đinh Bích Diệp* 1. Đặc điểm của khách du lịch trẻ tuổi: Khách du lịch trẻ tuổi được đề cập trong bài viết này thuộc thế hệ Y (Millenials – Genration Y – những người sinh ra trong giai đoạn từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000) là thế hệ đầu…

Thông tư 09/2017 của Bộ LĐTBXH ngày 13/03/2017 Về việc TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO NIÊN CHẾ HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ-ĐUN HOẶC TÍN CHỈ; QUY CHẾ KIỂM TRA, THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    Số: 09/2017/TT-BLĐTBXH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2017                                      …

Ngành Du lịch Việt Nam có “bắt sóng” được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4

1. Lịch sử phát triển các cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới Các cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) trên thế giới diễn ra là bước đi tất yếu của phát triển khoa học công nghệ của loài người. Các cuộc cách mạng công nghiệp chắc chắn sẽ tạo nên các sản phẩm…