LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VÀ HỘI THẢO VIỆC LÀM GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG DU LỊCH VŨNG TÀU VÀ DOANH NGHIỆP

Hợp tác với doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những hướng đi chính mà hệ thống giáo dục nghề nghiệp hướng tới trong giai đoạn hiện nay. Nắm bắt xu thế chung của xã hội, trong những năm gần đây Trường cao đẳng Du lịch Vũng Tàu luôn tích…