Tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo

Thực hiện chương trình Công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015 của BTV đoàn trường cao đẳng nghề du lịch Vũng Tàu. Thực hiện kế hoạch số 05/KH-ĐTN ngày 07 tháng 10 năm 2014 của BTV Đoàn trường về việc tổ chức ngày hội Hiến máu nhân đạo. Được sự đồng…