Sách Mới

Sách mới Một số sách Kế toán, Tài chính mới – 8/2013 Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo thuế gtgt theo phương pháp thủ công ThS. Đặng Văn Sáng Kinh tế 2013 Giáo trình nguyên lý kế toán TS. Trần Phước Phương đông 2012 Nguyên tắc…

Đề cương: Nghiệp vụ thanh toán

Đề cương: Nghiệp vụ thanh toán ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC NGHIỆP VỤ THANH TOÁN Thời lượng: 30 giờ Mục đích môn học: Môn học này nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về nghiệp vụ thanh toán cần thiết cho chuyên ngành đào tạo và những kỹ năng thực hành…

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUY TRÌNH PHỤC VỤ.

ĐỀ CƯƠNG MÔN QUY TRÌNH PHỤC VỤ. ĐỀ CƯƠNG MÔN QUY TRÌNH PHỤC VỤ. Thời lượng:  75    tiết. Lý thuyết: 30 tiết. Thực hành: 45 tiết. I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT MÔN HỌC. 1. Vị trí. Môn “ Quy trình phục vụ “ là môn học thuộc nhóm kiến thức chính trong chương trình đào…